jQuery Slider

PORRERES

25 i 26 NOVEMBRE

#COMACANOSTRAENLLOC

ACTIVITATS SERVEIS MAPA

1. RUTA DE LES CREUS DE TERME I PUJADA A MONTI-SION

Hi ha un total d’onze creus dins les terres porrerenques si comptem entre elles els monuments dels goigs a la pujada a Monti-Sion. Totes tenen un gran valor històric i artístic però, lamentablement, algunes no es conserven en l’estat que seria desitjable.

Creu des Pont

Es una creu de final dels segle XV, construïda en pedra de marès i d’estil gòtic. La base es forma per cinc graons de planta circular, mentre que el fust i el capitell són octogonals.

Creu des Molí d'en Coves

Goig de Pujada a Monti-Sion.(C/ Jaume I, 2). El fust i el capitell gòtic d’aquesta creu pertanyen als segles XV-XVI i són octogonals, mentre que la creu fou realitzada al segle XVIII. L’estat del conjunt és molt deficient.

Creu de sa Marina

Goig de Pujada a Monti-Sion. També anomenada des Pou Nou, la trobarem ja a la pujada al santuari. És una creu gòtica dels segles XV-XVI, construïda en pedra de marès. Tant els dos graons de la base, com el fust i el capitell són octogonals. A la creu hi trobarem un medalló emmarcat en un arc conoïdal. El conjunt fou restaurat l’any 1985.

Creu d'en Janer

També situada a la Pujada a Monti-Sion, està feta en pedra de marès i és de traça renaixentista (XVI-XVII). L’esquema octogonal es repeteix a la base, de quatre graons, al fust i al capitell. La creu està formada per un medalló emmarcat per un arc de mig punt. L’any 1995 es restaurà i adequà el seu entorn.

Goig de pujada a Monti-Sion (3 creus continuades)

La primera és una creu gòtica, realitzada als segles XV-XVI en pedra de marès. També la trobem a la pujada al santuari i és molt semblant a la resta. La base, de tres graons, és octogonal, com el fust i el capitell; la creu és un medalló emmarcat per un arc conoïdal. El conjunt està molt mal conservat.

La següent és quasi idèntica a l'anterior.

La tercera la trobarem al carrer del Pou Florit núm. 5, i és una creu gòtica (XV-XVI) construïda en pedra de marès. A la creu hi trobem un medalló emmarcat per un arc conoïdal, rematat per un medalló estrellat.

Creu d'en Net

Oratori de Santa Creu. És una creu renaixentista, dels segles XVI-XVII, construïda en pedra de marès. La base és un sòcol motllurat, de marbre; fust i capitell són octogonals.

Creu Nova

Confluència del carrer Nou i la crta.de Felanitx. Coneguda també com a Creu des Recó, fou construïda el 1758 i com la majoria està feta en pedra de marès. La base d’aquesta creu barroca consta de dos graons circulars i un d’octogonal. El fust i el capitell també són octogonals i en el capitell hi ha un escut de Porreres.

Creu de sa Drecera

A la pujada a Monti-Sion. Pertany al s.XVIII. L’esquema octogonal es repeteix als tres graons de la base, al fust i al capitell.

Creu des Pou d'Amunt

Construïda a la segona meitat del s. XVIII amb pedra de marès, la base són tres graons octogonals. La figura octogonal es repeteix també al fust i al capitell. Carretera Porreres-Montuïri.

2. RUTA DELS POUS PÚBLICS

Els pous públics són una bona mostra de l’anomenada arquitectura popular. Fa anys, compliren una destacada funció proveint d’aigua a persones i bestiar. Alguns han canviat el coll o la corriola, però la forma no ha variat gaire. Probablement hi havia més pous públics dels que coneixem actualment. L’Ajuntament de Porreres ha anat restablint i restaurant els pous públics. Cinc estan situats dins el poble i dotze fora de la vila.

Pou d'Amunt

Està situat a l’antic escorxador. Està documentat el 1405. Es troba en bon estat de conservació.

Pou de Banyeres

És a l’antic camí que anava a la ciutat i que rep el nom de camí de Banyeres. Molt a prop hi trobem l’anomenada font de Banyeres. L’actual coll és rodó. L’estat de conservació no és gaire bo.

Pou de la Dama

Situat al carrer que du al mateix nom. Aquest pou és un dels més destacables del nucli urbà de Porreres i fou restaurat el 1993 amb la inclusió de nous pilars, enreixat de protecció i retolació.

Pou des Horts

És al cantó entre el carrer des Vent i el carrer dels Horts. És en propietat privada, però l’ús de l’aigua és públic.

Pou de sa Carrera

Es va restaurar el 1994.

Pou de Betlem

És, segurament, el pou més formós del poble, encara que estigui molt amagat.

Pou de sa Placeta

És a la placeta de Santa Catalina Tomàs, un dels llocs més ben cuidats de Porreres. També ha estat restaurat i una de les obres consistí en retornar-hi l’abeurador (que era a la plaça dels Toros).

Pou Salat

És de coll cobert. Està situat a la vora del talaiot que du el mateix nom. Hi ha dues piques que provenen del pou des Moreis.

Pou de Son pau

Devora hi ha dues piques que serveixen d’abeurador. Es va restaurar el 1994.

Pou de Son Cota

És un dels que estan més ben conservats i és en un camí públic. Va ser restaurat a mitjans anys 90.

Pou de Pagos

El 1994 va ser restaurat, ja que es trobava molt malmès i hi quedava ben poca cosa de l’original. Éstà situat a la carretera que va a Vilafranca, davant la possessió des Pagos, al camí que va cap a ses Talaies.

Pou Florit

Està dins el nucli urbà, al carrer del mateix nom. Està documentat, amb aquest nom a principis del segle XVI.

Pou Nou

És a la cruïlla de la sortida del poble cap a Monti-sion i la ronda de circumval•lació, que era l’antic camí de Marina. Ha sofert diferents remodelacions, la darrera s’ha dut a terme el 2000. A més, s’ha fet una reproducció de les piques que hi havia abans.

Pou dels Riquers

Està a 100 metres de la possessió homònima. Durant el decenni de 1970 es va fer una desafortunada reforma.

Pou Juà

Està situat al camí que va cap a Son Lluís. Des del camí es difícil veure’l, ja què està envoltat per un canyar.

Pou Bo o de Son Jordi

Es troba al límit del terme amb el de Sant Joan. Va ser restaurat el 1993, quan pràcticament només quedava una filada de pedres.

Pou de Son Cuderm

És prop de les cases de Son Cudem. Es troba en un estat de conservació bastant deficient.

3. MUSEU I FONS ARTÍSTIC DE L' AJUNTAMENT DE PORRERES

Situat a l’antic edifici de l’Hospital al carrer d’Agustí Font, posseeix en l’actualitat casi 300 obres d’art entre pintura, escultura, ceràmica, dibuix i obra gràfica. Des del 1982, anualment i durant les festes de Sant Roc, es van rebent obres donades pels artistes, galeries i particulars. Malgrat això, no fou fins el 1985 quan es creà una comissió assessora i l’any posterior quedava inaugurat oficialment el Museu que durant molts anys va estar ubicat a l’edifici de l’Ajuntament de Porreres.

A l’any 2002, la col•lecció fou traslladada a la seva ubicació actual on compta amb unes instal·lacions on hi ha el fons permanent i sales per mostres itinerants.

Aquest conjunt representa una de les més completes col•leccions d’art contemporani de prestigiosos autors nacionals i estrangers que poden contemplar-se a Mallorca, ressaltant Cándido Ballester, Dionís Bennàssar, Jim Bird, Remigia Caubet, Coll Bardolet, Dalí, Macedowski, Pilar Montaner de Sureda, Pere Pujol, Riera Ferrari i Tarrassó, entre molts d’altres. El marès i la pedra, matèries bàsiques dels diversos monuments religiosos que s’alcen per tot Porreres, també són símbols identificadors del poble i han servit d’alternativa a l’estancament actual del sector agrari.

Horari del Museu: dissabte (de 11 a 13h i de 18 a 20h) i diumenge (de 11 a 13h)

Adreça: Carrer Prevere Agustí Font

Telèfon: 971 166 617

4. VISITA GUIADA A LA PARRÒQUIA DE PORRERES

L’església Parroquial de Porreres ha estat considerada la catedral de la part forana de Mallorca per les seves dimensions i per la seva riquesa artística. La construcció es va començar el 1666 pel mestre d’obres Oliver i es va acabar la nau el 1714. L’actual església és la tercera que es construí a Porreres en quatre-cents anys, cada una d’elles més gran que l’anterior.

El frontispici consta de quatre cossos separats per motllures; el portal major és adintellat i el remata una imatge de la Mare de Déu de la Consolació en alt relleu. A la part superior de la façana hi ha una gran claraboia i en el cantó de la dreta un rellotge de sol del 1798.

El campanar és una torre quadrada situada a la part dreta del temple; té set cossos marcats per motllures i és coronat per una balustrada i cúspide piramidal. La nau, de set capelles per banda, és coberta per volta de mig punt. El presbiteri és cobert per una copinya.

El retaule és obra de Josep Sastre, del 1762; el primer cos està format per sis columnes corínties que emmarquen un gran sagrari expositor, al centre, i als costats, les imatges dels dos patrons de Porreres: Sant Joan Babtista i Sant Joan Evangelista.

La talla policromada de Nostra Senyora de la Consolació, patrona i titular de la parròquia, ocupa el centre del segon cos; les estàtues laterals corresponen a Sant Esteve i a Sant Francesc. Una tela de Sant Pere apareix a la part superior i l’escut de la vila remata el conjunt.

La capella del Roser és com una petita església dins de la gran; té dues capelles per banda i el presbiteri al fons. La cobreix un cimbori rectangular decorat amb pintures sobre els misteris del Rosari. El retaule també és de Josep Sastre, la imatge que el presideix correspon a la Mare de Déu del Roser. Altres capelles del temple són: la dedicada a Sant Josep, amb una imatge del Sant, del s.XIX, i una de la Mare de Déu Morta; la capella de Sant Sebastià, la imatge del qual és de Gaspar Homs (1564); la del misteri de Betlem. Les capelles de Sant Roc, de Sant Antoni i de Sant Crist tenen plafons de rajoles que il•lustren escenes relacionades amb la seva vida.

L’ Orgue està situat sobre el portal lateral, és obra del mestre Lluís Navarro, de mitjan segle XVIII. Ha estat restaurat en diverses ocasions, la darrera l’any 1982. En el cor es conserva un cadirat escultural amb motius heràldics i bíblics. Són una vintena de cadires procedents del convent de Sant Francesc de Palma. L’autor és Macià Bonafè i daten del 1447. La parròquia té una joia molt valuosa, una creu processional d’argent. Aquesta creu està considerada la peça d’orfebreria gòtica millor treballada de les que hi ha a Mallorca; es deu a l’orfebre Antoni Oliva (1400). Adossat a la part dreta de la façana hi ha un monument dedicat al bisbe Campins, que fou rector de Porreres del 1887 al 1893.

Visita guiada per una donació de 3€ (nins gratuït).

Contactar previament amb Ritxart al 971 168 550 o ritxart9@movistar.es

C/Rector Llompart, 16.

http://www.parroquiadeporreres.com

5. VISITA A MONTI-SION

La prova més evident de la predilecció que senten els porrerencs pel puig i pel santuari de Monti-Sion és que tot el poble col•laborà en la construcció de la carretera que hi puja i que es realitzà en un sol dia, el 14 de gener de 1954. Les creus dels Set Goigs i els petits monuments del Viacrucis són una mostra encara més antiga de la devoció que s’ha professat pel santuari.

S’accedeix al recinte per una ampla escalonada que puja al portal d’entrada, de volta de canó, que dóna pas al claustre, de planta pentagonal irregular; els arcs del claustre són de mig punt i al centre del pati hi ha una cisterna. L’oratori actual data del 1498. La façana té un rosetó i culmina amb un campanar de paret. La nau és de volta de creueria, de tres trasts; consta de dues capelles per banda que tenen arcs apuntats.

El presbiteri va ser restaurat el 1890 per iniciativa del rector Pere J. Campins, després bisbe de Mallorca. El retaule és de la mateixa època, d’estil neogòtic. La imatge de la Mare de Déu és de marbre (ss. XV-XVI), porta el Nin Jesús en el braç esquerre i té un ocell en la ma dreta. Les capelles laterals són dedicades a Sant Francesc, Santa Bàrbara, la Visitació i Sant Tomàs d’Aquino. La imatge de la Mare de Déu que es guarda a la sagristia prové de l’antiga església parroquial i s’atribueix al prevere escultor Gabriel Mòger (ss.XV-XVI) A part de la funció religiosa que ha tingut el puig de Monti-sion, hi hagué una escola de gramàtica llatina on es preparaven els alumnes que volien accedir a l’Estudi General o Universitat. Aquesta escola es va tancar el 1835 amb l’exclaustració.

L’aula de gramàtica (1694) es troba a la part nord del claustre; és una ampla nau amb volta de canó. Sobre el portal d’entrada hi ha l’escut de Porreres i dos emblemes estudiantils als costats.

6. CONCERTS

Dissabte 25 de novembre de 2018, a les 19.30h

Tradicional concert de Santa Cecília. Banda de música “La Filharmònica Porrerenca”.

Director: Damià Muñoz

Lloc: Auditori Municipal de Porreres

Preu: gratuït fins a completar l'aforament

Diumenge 26 de novembre de 2018, a les 18.00 h

Concert del 75 aniversari de la Coral de Porreres. Coral de Porreres.

Directors: Sebastià Melià, Marc Vaquer i Damià Muñoz. Amb la col•laboració de La Filharmònica Porrerenca.

Lloc: Parròquia de Porreres

Preu: gratuït

7. PRODUCTES LOCALS: VENDA DIRECTE I VISITES

L'ESCRIVANIA

Espai gastronòmic. Tenda gourmet: Venda de productes relacionats amb l’albercoc: albercoc amb xocolata, melmelada albercoc.

Horari: de 13 a 16h i de 20:30 a 23:30h

AGROMART

Empresa dedicada a la producció i venda de fruites i hortalisses.

Adreça:

Agomart Balear
07260 Porreres
Crta. Porreres - Montuïri km. 0,8

BODEGA CAN FELIU

Visita guiada, tast i barbacoa.
Visita guiada i personalitzada a les instal•lacions i al seu entorn, on podrà comprendre el màgic procés de transformació del raïm en vi. Culminant amb un distès tast en un ambient bucòlic i memorable.

Adreça: Camí de sa Serra Km. 1,2

Contacte: 971 168 078 / 609 613 213 / 606 397 620

BARBARA ART

Botiga i taller.
Podeu trobar tot tipus de motlles tradicional de les Illes Balears i fanals d’estil mallorquí tant d’interior com d’exterior fets de llautó ,zinc , ... amb diversos acabats. El taller artesà permet crear tot tipus de disseny al gust del client.

Adreça: Carrer d’en Dusai, 10

Contacte: 971 647 241

8. MANUALITATS NADALENQUES

Aquest dissabte 25 de novembre es realitza una activitat de manualitats per a nins de més de 7 anys a la biblioteca municipal de Porreres.

Inscripció prèvia: 971 168 493

ALLOTJAMENT

Can Feliu Ecoagroturisme y bodega Son Dagueta

Es Riquers

Sa Bassa Rotja Hotel Rural

S’Horabaixa Agroturisme

Finca Son Jorbo

Agroturisme Son Mercadal

Finca Son Roig

Sa Posada

BARS I RESTAURANTS

Bar Ca Sa Viuda

Bar Cafè Nou

Bar Can Botera

Bar Can Guillem

Bar Can Toni De Son Oms

Bar Es Farolet

Bar Es Poltre

Bar Es Pont

Bar Restaurant Ses Forques

Bar Sa Plaça

Cafeteria Es Terres

Cafeteria Molí Den Negre

Cafeteria Sa Fonda Cafè

Cafeteria Ses Passadores

L’Escrivania – Espai gastronòmic i pastisseria

Bar 14 WB

Restaurant Es Centro

Restaurant Pou Florit

FORNS

Forn Can Biel

Forn Can Felip

Forn i pastisseria Barón Sa Plaça

Forn i pastisseria Can Damià

VINS I BODEGUES

Vins Antoni Servera

Vins Ca na Coloma

Vins Mesquida Mora

Redivins (Jacques Noris)

PRODUCTES AGRÍCOLES/ARTESANS/CONSERVES

Finca Son Mora Guixa

Salleras

Llorenç Cerdà

Sobrassada Can Not

Can Parrí – Albercoc sec

Bessó de Mallorca

Embutidos Munar

Galletes Rossellons

Agromart

LICORS/CERVESA

Cervesa Talaiòtika

VINS I BODEGUES

Nom

Adreça

Telèfons

Web

Email

Vins Antoni Servera

Orell, 29

971 647 170

Vins Ca na Coloma

Major, 148

619 322 273

coloma@hotmail.es

Vins Mesquida Mora

Pas des Frare, camí de sa Serra, s/n.

www.mesquidamora.com info@mesquidamora.com

Redivins (Jacques Noris)

Carretera Porreres - Campos km. 0,4

971 647 649
629 197 530

ventas@redivins.com

LICORS / CERVESA

Nom

Adreça

Telèfons

Web

Email

Cervesa Talaiòtika

Carrer de la Lluna, 35

971 728 983

talaiotika@gmail.com

PRODUCTES AGRÍCOLES / ARTESANS / CONSERVES

Nom

Adreça

Telèfons

Web

Email

Salleras

Rector Llompart, 3

971 647 167

Llorenç Cerdà

Camí de na Bosca, s/n.

971 647 911
971 166 555

www.llorencerda.com xisca@llorencerda.com

Sobrassada Can Not

Agustí Font, 60

971 647 202
629 635 422

www.cannot.cat dnicolau@cannot.cat

Can Parrí - Albercoc sec

Plaça de la Vila, 1

971 647 094
699 957 992

www.canparri.com info@canparri.com

Bessó de Mallorca

Ctra. Porreres - Campos, km. 0,4

www.bessodemallorca.com info@bessodemallorca.com

Embutidos Munar

Ctra. Porreres - Felanitx, km. 0,5

971 168 261
971 168 262

www.embutidosmunar.com munar@embutidosmunar.com

Galletes Rossellons

Ctra. Montuïri - Porreres, Km. 0,5

971 647 080

www.galletesrossellons.com galletesgelabert@gmail.com

Agromart

Ctra. Porreres - Montuïri, Km. 0,8

971 647 456

agromart2010@gmail.com

Forn Can Biel

Illes Balears, 17

971 168 408
971 166 623

Forn de Sant Felip

Passaratx, 56

971 647 127
673 279 778

Forn i pastisseria Barón Sa Plaça

Cerdà, 138

971 166 737

Forn i pastisseria Can Damià

Dusai, cantonada C/Sol

971 582 914
686 936 617

espouflorit@yahoo.es

BARS I RESTAURANTS

Nom

Adreça

Telèfons

Web

Email

Bar Ca Sa Viuda

Veiet, 1

648 019 019
971 168 168

carrillojoven@gmail.com

Bar Cafè Nou

Pou Florit, 79

971 166 544

cafenou@hotmail.com

Bar Can Botera

Plaça de la Vila, 7

677 397 030

Bar Can Guillem

Av. Bisbe Campins, 1

971 647 495

Bar Can Toni De Son Oms

Dusai, 8

971 647 209

Bar Es Farolet

Almoina, 58

971 647 994

Bar Es Poltre

Placeta d'en Lluc, 5

971 168 293

Bar Es Pont

Ronda de Porrera, 19 A

697 172 570
663 949 837

custodianadalato@yahoo.es

Bar Restaurant Ses Forques

Ctra. Montuïri, s/n (Camp d'esports)

971 647 886
666 687 779

lluisr87@gmail.com

Bar Sa Plaça

Plaça de la Vila, 3

971 599 095
620 440 235

barsaplaca@gmail.com

Cafeteria Es Terres

Dusai, 35

971 647 435

Cafeteria Molí Den Negre

Molí den Negre, 18

971 168 292

Cafeteria Sa Fonda Cafè

Av. Bisbe Campins, 6

971 647 361

Cafeteria Ses Passadores

Sala, 103

971 168 202

miquel.juan@hotmail.com

L'Escrivania - Espai gastronòmica i pastisseria

Plaça de la Vila, 1

971 647 094
699 957 992

info@lescrivania.com

Restaurant Es Centro

Av. Bisbe Campins, 13

971 594 918

escentro@hotmail.es

Restaurant Pou Florit

Pou Florit, 65

696 529 455

ALLOTJAMENTS

Nom

Adreça

Telèfons

Web

Email

Can Feliu Ecoagroturisme y bodega Son Dagueta

Finca Son Dagueta

971 168 078
609 613 213

www.agroturismocanfeliu.com info@ecocanfeliu.com

Es Riquers

Ctra. de Llucmajor - Porreres, Km. 9,5

971 168 696
971 161 530

www.esriquers.com pau@greenlivingresort.com

Sa Bassa Rotja Hotel Rural

Camí Sa Pedrera

971 168 225
971 166 563

www.sabassarotja.com direccion@sabassarotja.com

S'Horabaixa Agroturisme

Son Mesquida

971 183 091

info@horobaixa.es

Finca Son Jorbo

Apartat de correus 65 (Camí de s'Olivar), s/n.

971 181 251
647 711 106

www.fincasonjorbo.com info@fincasonjorbo.com

Agroturisme Son Mercadal

Camí Son Pau, s/n. Ap. 52

971 181 307
610 758 332

www.son-mercadal.com son.mercadal@todoesp.es

Finca Son Roig

Finca Son Roig. Camí de Sa Torre, s/n.

971 168 189
971 166 810

www.fincasonroig.com comercial@valentinhotels.com

Sa Posada

Carrer Tort, 20

www.saposada.es reservas@saposada.es