Àrea de Qualitat / Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears

L'Àrea de Qualitat de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) és un servei tècnic que proporciona assessorament i suport integral en matèria de qualitat als Ajuntaments i a les empreses turístiques de les Illes Balears, tot això basat en la formació, aprenentatge constant i millora contínua.

Objectius

La missió de l' Àrea de Qualitat de l'AETIB és convertir-se en el motor i difusor de la qualitat en les Illes Balears, per ser el referent en aquesta matèria tant per a empreses privades com per al sector públic, sempre en col•laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, dins del marc d'actuació de la Llei 8/2012 de Turisme i del Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB 2012-2015).
Per aquest motiu, s'han establert els següents objectius:

Antecedents

L'Àrea de Qualitat de l'AETIB, ve desenvolupant les seves funcions des de l'any 2003, la denominació inicial de l'àrea va ser, Institut de Qualitat Turística, on desenvolupava accions de suport a empreses que volien implantar un sistema de Gestió de Qualitat com és la ISO 9001 o bé la Q-ICTE. A partir de l'any 2004 es posa en marxa el projecte de crear la Q de qualitat IQT a Mallorca, Menorca, Eivissa. Aquest pla de qualitat va ser el primer intent de la Conselleria de Turisme per donar suport a les empreses turístiques que per la seva grandària, pressupost etc... no podien optar a una ISO o Q-ICTE, i així complir amb la Llei General Turística de 1999, a través d'aquesta iniciativa es va donar suport a més de 900 Empreses Turístiques de Balears.

En el 2012 l'Agència de Turisme de les Illes Balear modifica els seus d'objectius, així i tot, els projectes de l'Àrea de Qualitat es veuen recolzats i es dóna un impuls al SICTED com a projecte principal.

Ja és a partir de l'any 2015 ja sota la Conselleria de Innovació, Recerca i Turisme l'Àrea de Qualitat de l'AETIB on es promouen nous projectes com és la certificació de l'AETIB en l'indicador de la petjada de carboni ( HC ). Certificat que rep per primera vegada al 2017 i es posa en marxa un pla de mitigació i compensació de la petjada de carboni de l'AETIB.

Vols realitzar qualque consulta?

Nom

Cognoms

Email

Consulta

Localització i dades de contacte

 • Adreça

  Rita Levi S/N (Parc Bit)

 • Població

  Palma de Mallorca

 • CP

  07121

 • Telèfon

  +34 971 17 77 91

 • Email

  calidad@aetib.caib.es

Campo obligatorio