Delegació ICTE

Impuls a la Qualitat Turística de les nostres Illes

L'objectiu de l'Àrea de Qualitat de l'Agència de Turisme de les Illes Balears és donar impuls a la Qualitat turística a les nostres Illes, donant suport, promovent i promocionant a totes les empreses turístiques de les Balears que vulguin dotar al seu establiment d'un sistema de qualitat que aporta prestigi, diferenciació i rigor.

Per aquest motiu es crea la Delegació ICTE a Balears. L'ICTE és una entitat de certificació de sistemes de qualitat especialment creats per a empreses turístiques, format per les associacions turístiques nacionals més importants d'aquest país, la SET, les CCAA i la FEMP. És un organisme espanyol, privat, independent, sense ànim de lucre i reconegut en tot l'àmbit nacional. És l'encarregat de certificar, administrar i vetllar pel correcte ús de la Marca "Q".

Funció Agència de Turisme de les Illes Balears (delegat ICTE).

  • Sensibilitzar tant a les empreses turístiques com als organismes oficials en la cultura de la qualitat turística.
  • Assessorar i informar a les empreses turístiques interessades en el sistema Q de qualitat sobre el seu funcionament: inscripció, implantació del sistema, certificació, beneficis, etc.
  • Actuar com a vocal dels diversos comitès del ICTE, en matèria de certificació sectorial (CCS) on s'avaluen les diferents empreses que optin a la certificació amb la Q.
  • Participació en els Comitès de Normalització Tècnica (CNT) en els quals es creïn i revisin les diferents normes de qualitat de l'ICTE.

Enllaços i descàrregues