Destins SICTED

Qui i què ha de tenir una destinació SICTED?

Un municipi, mancomunitat, diputació o un altre ens supramunicipal, pot convertir-se en Destinació SICTED sempre que disposi de:

 • Infraestructures, equipaments, serveis i recursos turístics suficients per a la generació de fluxos de visitants cap a la destinació.
 • Estructura organitzativa que aglutini els agents turístics públics i privats clau per a la seva gestió.
 • Empreses prestadores de serveis turístics. Sobre les quals s'articula un o diversos productes turístics degudament coordinats i integrats en una estratègia de desenvolupament comú a tots ells.

A més han de comptar amb una imatge comuna, unitària i identificativa del destí reconeguda pel mercat per a la seva promoció i comercialització. (Actua com a paraigua al territori).

Beneficis de ser destinació SICTED

El SICTED promou un nivell de qualitat homogeni a la destinació, aquests són els beneficis:

 • Establir una estructura de gestió permanent que veli per l'increment de la competitivitat de les empreses turístiques de la destinació.
 • Oferir un nivell de qualitat homogeni en tots els serveis turístics.
 • Incrementar la implicació i participació dels empresaris en el desenvolupament turístic de la destinació.
 • Participar conjuntament amb 103 destinacions en un projecte a nivell nacional.
 • Incrementar la satisfacció dels serveis consumits per part del visitant i de la població local.
 • Millorar el posicionament de la destinació.
 • Augmentar la percepció de fiabilitat de l'oferta.
 • Incrementar la implicació dels subsectors turístics amb els objectius de la destinació.
 • Facilitar la identificació de productes turístics als quals es pertany.

Destins SICTED a les Illes Balears

A les Illes Balears, hi ha en l’actualitat un total de 19 destinacions que treballen en el projecte de qualitat en destinació ( dades de maig 2019 ):

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

 • Alcúdia
 • Andratx
 • Artà
 • Capdepera
 • Campos
 • Felanitx
 • Inca
 • Manacor
 • Muro
 • Pollença
 • Santanyí
 • Sant Llorenç
 • Santa Margalida
 • Ses Salines
 • Son Servera
 • Santa Margalida
 • Menorca
 • Eivissa
 • Formentera

Com convertir-se en un destí SICTED?

Si una destinació està interessada a participar, pot contactar amb el departament de qualitat de la AETIB (Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears).

Edifici AETIB
C/Rita Levi s/n (Parc Bit)
07121 - Palma de Mallorca)
Email: calidad@aetib.caib.es
Telèfon: +34 971 17 66 99.

Enllaços i descàrregues

Destins SICTED Mallorca

Destins SICTED Menorca

Destins SICTED Eivissa / Formentera