Què és SICTED?

El Camí cap a l'excel•lència turística de les Illes Balears

El SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació) és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per l'Institut de Turisme d'Espanya (TURESPAÑA), que treballa amb empreses/serveis turístics, amb l'objectiu de millorar l'experiència i la satisfacció del turista, un enfocament cap a la millora contínua i una actitud de recuperació i posada en valor dels recursos i de l'espai.

Distintiu SICTED

El distintiu “Compromís de Qualitat Turística”, acredita i reconeix l'esforç i compromís amb la qualitat i la millora contínua realitzat per les empreses participants, alhora que distingeix a l'establiment enfront de la competència.

Aquest distintiu s'atorga a les empreses/serveis turístics que han acreditat el compliment dels requisits fixats. Aquest té validesa biennal, encara que està condicionat a una avaluació anual de seguiment.

Com funciona SICTED?

El primer pas és l'adhesió de la destinació al sistema SICTED, després d'això les empreses/serveis turístics de la destinació poden adherir-se a la vegada al sistema.

Una vegada adherida l'empresa/servei, es realitza la implantació del sistema mitjançant visites d'assistència tècnica per part d'assessors homologats. Al mateix temps se'ls ofereix formació, tallers col•lectius i grups de treball per a la millora de la destinació.

Després de la implantació es realitza una avaluació anual de compliment, i, una vegada superada, s'obté el distintiu SICTED de Compromís de Qualitat Turística.

Enllaços i descàrregues